• Telefon: + 81 473 53 88 lub 694 691 430
 • ul. Długa 5/157
 • Email: kontakt@fundacjasynergium.pl
 • Udogodnienia
  Kontrast
  Zwiększ czcionke
  Zmniejsz czcionke
img

Fundacja Synergium!

Efekt zorganizowanej pracy zespołowej, jest wyższy niż suma efektów działań indywidualnych.

Wyróżnia nas:

 • Zaangażowanie
 • Innowacyjność
 • Profesjonalizm
 • Otwartość
Projekty

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

AKADEMIA CYFRZAKÓW

Projekt jest lokalnym przedsięwzięciem wspierającym rozwijanie kompetencji cyfrowych, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.

więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

SAMORZĄD BEZ BARIER W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Poprawa dostępności 64 urzędów jednostek samorządu terytorialnego (gmin) z województwa lubelskiego dla osób z niepełnosprawnościami do 31.12.2022r.

więcej

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Most do aktywnej przyszłości

Celem głównym Projektu jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższenie kwalifikacji osóbniepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, wzrost integracji społecznej oraz poprawa, dostępu do rynku pracy.

więcej

Pomost do zatrudnienia

Celem głównym Projektu jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższenie kwalifikacji osóbniepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, wzrost integracji społecznej oraz poprawa, dostępu do rynku pracy.

więcej

Kamień milowy do samodzielności

Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższenie kwalifikacji 40 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w gminie Kamionka w województwie lubelskim.

więcej

Aktywni i kompetentni

Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższenie kwalifikacji 40 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w gminie Jeziorzany w województwie lubelskim.

więcej