• Telefon: + 81 473 53 88
 • ul. Okopowa 16/3
 • Email: kontakt@fundacjasynergium.pl
 • Udogodnienia
  Kontrast
  Zwiększ czcionke
  Zmniejsz czcionke

Projekt Professional mentoring

Projekt realizowany we współpracy ponadnarodowej z partnerem zagranicznym:

JUMP Gioventù in RiSalto

 

Cel główny projektu grantowego:

Zwiększenie liczby rozwiązań w zakresie podnoszenia kompetencji mentorskich poprzez opracowanie, przy wsparciu partnera ponadnarodowego, modelowego rozwiązania w zakresie podnoszenia kompetencji mentorów społeczno – zawodowych i przygotowanie 5 osób do pracy w charakterze mentora do 15.05.2021 roku

Okres realizacji projektu: 01.12.2020 - 30.06.2021

Etapy realizacji projektu:

Etap I.  Wizyta studyjna on-line

Etap II. Opracowanie rozwiązania

Etap III  Opracowanie ostatecznej wersji rozwiązania

Etap IV Wdrożenie rozwiązania

 

Wypracowane rozwiązanie w ramach projektu:

 1. Profil kompetencyjny mentora – dokument
 2. Toolkit dla mentora zawierającego:

a/program szkolenia mentorów

b/ program mentoringu społeczno – zawodowego oraz scenariusze sesji monitoringowych

 Wypracowane rozwiązanie do pobrania: Modelowe rozwiązanie w zakresie podnoszenia kompetencji mentorów społeczno–zawodowych

Linki do filmów poglądowych opracowanych w ramach projektu grantowego „Professional mentoring” numer wniosku: MWSO-4-2019-177:

https://drive.google.com/file/d/1BY-cMmWjBla27TursrR2E34QUEfOtyL2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BOB9O7Qxg5hBbkztBDTn4FIwFwlv5yYB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dGDu5ykGjPupWFkcg6r-p6E94M95w4Se/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UKtf4XDZIlnL29LiThcE2y2xVhvg24Bp/view?usp=sharing

Wsparcie udzielone przez Grupę Profesja sp. z o.o. w ramach projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.