• Telefon: + 81 473 53 88 lub 694 691 430
  • ul. Długa 5/157
  • Email: kontakt@fundacjasynergium.pl
  • Udogodnienia
    Kontrast
    Zwiększ czcionke
    Zmniejsz czcionke

Zapytania ofertowe w ramach RPO WL 2014-2020

 

1) Projekt "Most do aktywnej przyszłości" realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nałęczowie i Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, RPLU.11.01.00-06-0042/18    

W dniu 18.03.2020 roku zostało ogłoszone zapytanie ofertowe w ramach projektu:
LINK:  www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1239411

W dniu 19.03.2020 roku zostało ogłoszone zapytanie ofertowe w ramach projektu:
LINK:  www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1239594
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT2) Projekt "Pomost do zatrudnienia" realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nałęczowie  i Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, RPLU.11.01.00-06-0041/18

W dniu 18.03.2020 roku zostało ogłoszone zapytanie ofertowe w ramach projektu:
LINK:  www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1239416

W dniu 19.03.2020 roku zostało ogłoszone zapytanie ofertowe w ramach projektu:
LINK:  www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1239596

 ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 3) Projekt "„KAMIEŃ MILOWY DO SAMODZIELNOŚCI. Program integracji społecznej i zawodowej w Gminie Kamionka”" realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamionce i Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, RPLU.11.01.00-06-0022/19    

W dniu 18.03.2020 roku zostało ogłoszone zapytanie ofertowe w ramach projektu:
LINK:  www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1239418

W dniu 19.03.2020 roku zostało ogłoszone zapytanie ofertowe w ramach projektu:
LINK:  www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1239604

 ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 


 4) Projekt „AKTYWNI i KOMPETENTNI. Program integracji społecznej i zawodowej w Gminie Jeziorzany" realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeziorzanach i Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, RPLU.11.01.00-06-0021/19

W dniu 18.03.2020 roku zostało ogłoszone zapytanie ofertowe w ramach projektu:
LINK:  www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1239423

W dniu 19.03.2020 roku zostało ogłoszone zapytanie ofertowe w ramach projektu:
LINK:  www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1239605
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT